Het Mysterie van de overblijfselen van reuzen

Zouden reuzen bestaan hebben? Je bent al snel een reus als iedereen om je heen een stuk kleiner is. Toch blijven we nieuwsgierig of er ooit een groep mensen was die echt aanzienlijk groter was als de huidige homo sapiens.
Het beste bewijs dat reuzen ooit bestaan zouden hebben zijn tastbare overblijfselen. Op internet circuleren talloze afbeeldingen van gigantische skeletten van mensfiguren. Maar zover ik kan beoordelen wordt er nergens verwezen naar een museum of instituut waar zo’n reuzenskelet te bewonderen is. Het is bekend dat een groot aantal foto’s van geraamtes


van reuzen doelbewust met fotoshop gemaakt zijn. Zo was er tien jaar geleden een fotowedstrijd waarbij men archeologische foto’s manipuleerde en de volgende website geeft wat creatieve kiekjes van gemanipuleerde opgravingen weer: klik hier.

Erg vermakelijk om naar te kijken, maar dit ontkracht ook meteen weer het verhaal dat er buitenproportioneel mensachtigen bestaan zouden hebben. Ik moet er trouwens bij zeggen dat er op internet goedgelovigen zijn die denken dat deze bewust gemanipuleerde foto’s echt zijn.
Ook zijn er plaatjes op internet te vinden van gebruiksvoorwerpen die zo groot zijn dat ze alleen door reuzen gehanteerd konden worden, zoals prehistorische vuistbuilen die niet in een gewone mensenhand passen. Het is echter twijfelachtig of ook deze afbeeldingen niet gemanipuleerd zijn, want na bewust met fotoshop bewerkte skeletten word je argwanend.  

Wat wel op een oervolk van grote mensen zou kunnen duiden zijn de enorme prehistorische bouwwerken die uit zulke gigantische bouwelementen bestaan dat het lijkt dat ze alleen door reuzenhanden vervaardig kunnen zijn. Zo’n gedachte is niet helemaal verwonderlijk als je bijvoorbeeld in ons eigen Drenthe bij de hunebedden staat. Enorme keien die maar met moeite door een mens opgestapeld kunnen zijn. Maar ook de piramides zouden in verband gebracht kunnen worden met een reuzenvolk. Het zou verklaren hoe de gigantische steenblokken van de piramides op hun plaats gekomen zijn. De Azteken vertelden nota bene het verhaal dat de Grote Piramide van Cholula (Mexico) gebouwd was door de reus Xelhua. Toch overtuigen al deze megalomane oerbouwwerken waarschijnlijk een scepticus niet dat deze door zeer grote mensen gebouwd zijn en dat reuzen dus bestaan hebben.

Er blijft dan waarschijnlijk maar één universeel bewijs over dat er ooit sprake moet zijn geweest van reusachtige mensen en dat is de overlevering. Verhalen over reuzen die in allerlei culturen aan elkaar verteld worden. De oude Grieken en Romeinen spraken over de Cyclopen, de Titanen en de Giganten. In de Bijbel heeft men het, zoals ik in mijn mysterieverhaal van gisteren al schreef, over Goliath. Ook wordt in het eerste Bijbelboek Genesis gesproken over reusachtige figuren die in het Hebreeuws Nephilim worden genoemd en die uit de hemel waren neergedaald (op het mysterie van de Nephilim kom ik graag nog eens terug). En in onze streken zijn er talloze volksverhalen over reuzen met namen als Lange Wapper, Grote Pier, Ellert en Brammert. Het geloof in reuzen gaat in Europa zelfs zo ver dat men in Spanje, België en Frankrijk tijdens manifestaties in optochten rondloopt met poppen van reuzen. Kortom het mysterie van het bestaan van een reuzenvolk blijft onopgelost, tot het moment dat er toch een tasbaar bewijs wordt gevonden.